Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Fortsatt stramt marked

Skipsmeglerhuset P.F: Bassøe venter at både VLCC- og suezmaxmarkedet vil forbli stramt denne uken, etter forrige ukes rateoppgang

De går frem av Bassøes ukentlige markedsrapport.Aktiviteten i VLCC-markedet i Midtøsten falt litt tilbake sammen med raten på tampen av forrige uke, på grunn av ferie i Fjerne Østen. Raten endte på worldscale 110 for reiser fra Gulfen til Sør-Korea, etter å ha toppet seg ws 115 i midten av uken. For denne uken ser Bassøe et fortsatt stramt marked.På timecharter basis ligger raten på 64.000 dollar pr. dag, mot 55.000 uken før. Vestover steg raten omkring 8.500 dollar til 54.200 dollar pr. dag, mens på strekning Vest-Afrika til US Gulf doblet seg fra 25.700 til 50.400 dollar.Oppgang i Vest-Afrika fikk også suezmax-markedet til å bevege seg, og raten til østkysten av USA steg knappe 20 punkter til ws 100, som tilsvarer 29.100 dollar pr. dag. Det er ventet et flatt men stramt marked denne uken, og fortsatt fokus på laster for begynnelsen av oktober.I Midtøsten er suezmax-raten på vei opp etter oppturen for VLCC'ene. Det førte til et hopp på 25 punkter til ws 125, og det sluttes på 32.400 dollar dagen for reiser fra Midtøsten til Kina.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley