Tank: Fortsatt svak aktivitet

Det har vært liten fart i tankmarkedet siden fredag morgen, og ratene er svakt tilbake i Midtøsten. Frontline har derimot presset ut et par punkter til i suezmax-markedet

19.05.08 00:54

Det er kun meldt tre VLCC-slutninger siden fredag morgen i Midtøsten, og raten er svakt ned for reiser østover.Den 2000-bygde VLCC'en C. Dream er meldt sluttet på ws 117,5 til Sør-Korea, som er ned 7,5 punkter fra torsdagens nivåer. Skipet laster 260.000 tonn 13. april.Vestover er det meldt en slutning, og raten er uendret på ws 110, med lastedato 12. april. Det er 1999-bygde Ascona som er sluttet på reisen.Det er noe bedre aktivitet i Vest-Afrika med tre VLCC-slutninger, blant annet et Frontline-skip som skal laste i slutten av mars for ExxonMobil på ukjent rate. En av VLCC'ene til Knightsbridge, Kensington er meldt sluttet til US Gulf på ws 130, alternativt ws 135 til østkysten av Canada. Skipet laster 17. april.I suezmax-markedet har også Frontline og Alliance Chartering vært drivende de siste dagene. De har gjort en slutningen i Vest-Afrika til østkysten av USA på ws 167,5, som er opp 2,5 punkter fra tidligere nivåer. De har ytterligere to suezmax'er i Nordsjøen, hvorav den ene på en tilsvarende rate til USA.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag