*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Forwardmarkedet indikerer sterkt første kvartal

Forward-kurven på den internasjonale shippingbørsen Imarex peker mot et hyggelig første kvartal for supertankerne, med rater rett under 50.000 dollar dagen fra Midtøsten

19.05.08 00:58

Spotratene har siden toppnivåene før jul falt kraftig, og på timecharterbasis er det snakk om mer enn en halvering. Aktørene i forwardmarkedet tror imidlertid at bunnen nå ratene er nær bunnen i VLCC-markedet i den Arabiske gulf.

For standardstrekning fra Gulfen til Japan priser aktørene på Imarex inn en snittrate på worldscale 92,5 for første kvartal. Det tilsvarer omkring 47.000 dollar pr. dag på timecharterbasis, som historisk sett er et hyggelig ratenivå for rederne. Frontline opererer med breakeven for sine VLCC'er rundt 22.000 dollar dagen.Ifølge Imarex forwardkurve er det ventet at ratene vil holde seg rundt ws 97,5 i januar og februar, spotratene ligger for øyeblikket rett under ws 90. Det er først i mars at det ventes et markert fall i ratene, og da ned til ws 82,5, eller knappe 40.000 dollar dagen.Andrekvartalskontrakten for VLCC-strekning gulfen til Japan ligger for øyeblikket på ws 78,5, mens det går an sikre seg på ws 81 for hele 2004, som tilsvarer 38.800 dollar pr. dag.Markedet forventer på den annen side at ratene skal markert ned i Vest-Afrika, hvor rederne for øyeblikket kan slutte VLCC'er på rater over 100.000 dollar pr. dag til US Gulf.Det prises nå inn en snittrate på ws 130 for januar, men det ventes fall til ws 97,5 i februar og videre til ws 85 for mars. Førstekvartalskontrakten på Imarex ligger på ws 104, som tilsvarer meget hyggelige 65.500 dollar pr. dag.

Ratene ventes å falle videre til 48.500 dollar i andre kvartal, mens forwardkontrakten for 2004 prises på sterke 52.600 dollar pr. dag.For suezmax-strekning fra Vest-Afrika til østkysten av USA er det ventet en lignende utvikling som for VLCC-raten i Atlanterhavsbassenget.Spotraten ligger nå rett under 90.000 dollar dagen, mens førstekvartalskontrakten indikerer en snittrate på drøye 56.000 dollar pr. dag. Imarex 2004-kontrakten ligger på ws 124, eller 35.000 dollar pr. dag.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag