Tank: Futureoppgang i Vest-Afrika

Futurekontrakten for VLCC'er og suezmax'er ut av Vest-Afrika steg videre i går på shippingbørsen Imarex. Svakt opp også for VLCC-kontraktene i Midtøsten

19.05.08 00:58

Forward-kurvene på Imarex gjorde et tildels kraftige hopp for de nærmeste månedskontraktene på standardstrekningene for VLCC'er og suezmax'er ut av Vest-Afrika i går.VLCC-kontrakten som gjelder strekningen Vest-Afrika til US Gulf for februar bykset over 25 punkter til worldscale 135, som tilsvarer omkring 88.500 dollar pr. dag på timecharterbasis. Mars-kontrakten steg 10 punkter til ws 100. Første kvartalskontrakten endte på meget sterke ws 130, opp 5 punkter. Det tilsvarer en gjennomsnittlig rate på nærmere 71.000 dollar pr. dag for moderne VLCC'er gjennom hele første kvartal.Reprisingen av Atlanterhavsmarkedet på Imarex omfattet også suezmax'ene. For standardstrekningen Vest-Afrika til østkysten av USA steg første kvartalskontrakten 5 punkter til 200 i går. Det indikerer at aktørene i markedet tor på en snittrate på 64.000 dollar dagen gjennom kvartalet.Forwardkurven for suezmax-markedet viser en fallende tendens gjennom kvartalet, fra ws 238 i januar, til henholdsvis ws 212 og 150 for februar og mars.Andre kvartalskontrakten endte derimot uendret på ws 115, som tilsvarer 31.700 dollar dagen.For VLCC-markedet i Midtøsten var futuresmarkedet på det nærmeste flatt, med kun en liten oppgang for første kvartals- og aprilkontraktene. Kontraktene gjelder strekningen den Arabiske Gulf til Japan.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag