Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Indikerer vinteroppgang

Aktørene i tankmarkedet, fra rederiene til oljetraderne, priser fortsatt inn en bedring i tankratene utover vinteren. Det viser fraktbørsen Imarex' forward-kurve

Tankmarkedet ligger for øyeblikket på nivåer under break-even for Frontlines VLCC'er etter store fall de siste ukene. Det sluttes på worldscale 50 på standardstrekningen fra den Arabiske Gulf til Japan, som tilsvarer omkring 16.500 dollar pr. dag på timecharterbasis.Aktørene i futuresmarkedet på Imarex forventer imidlertid en bedring frem mot nyttår, og priser inn rater godt over Frontlines break-even-nivå på 21.200 dollar pr. dag allerede i november. November-kontrakten ligger for øyeblikket på ws 72, mot kun ws 57 for oktober. November-raten tilsvarer omkring 29.5000 dollar pr. dag.Toppen er ventet å komme i januar viser Imarex daglige forwardkurve, basert på sluttkursen fredag ettermiddag. Der priser markedsaktørene inn rater på ws 75, som tilsvarer drøye 31.000 dollar. Deretter forventer markedet en jevn nedgang utover i 2004.Futures kontrakten for 2004 på strekningen fra Gulfen til Japana ligger for øyeblikket på ws 67,5, et nivå den har ligget på i lang tid.Forward-kurven for den andre VLCC-strekning som handles på Imarex, Vest-Afrika til US Gulf, har en lignende fasong, og her ventes ratetoppen også i januar på ws 82,5, som gir drøye 45.000 dollar pr. dag. Ratene ligger for øyeblikket rett under ws 60 i spotmarkedet, som gir timecharterrater på i underkant av 30.000 dollar pr. dag.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene