*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Kraftig oppgang i ratene

Den store aktiviteten i VLCC-markedet fortsetter, og ratene i Midtøsten skyter nå i været i det marslastene er på fullf art inn i markedet. Sterkere også i suezmax

19.05.08 01:15

Det er meldt 12 VLCC-slutnigner det siste døgnet, og med 20 foregående døgn så fortsetter ratene å stige markert.Mens det torsdag morgen i hovedsak ble meldt slutninger i området ws 95 fra den Arabiske Gulf, så er ratene nå oppe ws 120 østover og ws 110 vestover.Blant annet er 1992-bygde Astro Libra meldt sluttet på ws 120 til Kina, skipet laster 10. mars. Mens 1992-bygde Pacific Courage får ws 122,5 for en reise til uspesifisert destinasjon i Østen. Skipet laster 6. mars. Det er bare marslaster som er rapportert i formiddag.Den sterkeste slutningen er 1989-bygde Lysaker som får ws 125 for en reise med 255.000 tonn til Sør-Korea. Raten tilsvarer knappe 70.000 dollar pr. dag.Tre VLCC'er meldt sluttet til US Gulf, alle får ws 110 og laster i begynnelsen av mars. Raten tilsvarer omkring 65.000 dollar pr. dag.To VLCC-slutnigner meldt i Vest-Afrika til ukjent rater.Suezmax-markedet fortsetter å være sterkt, og i Vest-Afrika er raten nå oppe i ws 180 til Europa Tre slutninger meldt, blant annet Front Sun som får ws 170 for en reise til østkysten av USA.åtte slutninger i det Indre Middelhav/Svartehavet, og ratene fortsetter å holde seg på ws 200 pluss.Sterkt også i Nordsjøen hvor det er meldt tre suezmax-slutninger til Europa på ws 200. Skipene laster i siste uken av februar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.