Tank: Kraftig opptur

VLCC-ratene gikk 160 prosent sist uke etter å ha bunnet ut forrige fredag. Nå forventes det også en opptur for de halvparten så store suezmax'ene

19.05.08 01:11

Ifølge ukesrapporten til skipsmeglerhuset P.F. Bassøe så endte VLCC-ratene på voldsomme worldscale 107,5 for reiser fra den arabiske Gulf til Sør-Korea på fredag. Det gir en timesharterrate på 61.600 dollar pr. dag, mer enn en firedobling fra uken før.Vestover fra Gulfen ligger raten nå på ws 85, som gir omkring 53.7000 dollar pr. dag, mot 18.8000 dollar for bare en uke siden.Det har også vært en viss bedring i Vest-Afrika, hvor ratene har steget fra ws 60,5 til ws 85, eller fra 28.3000 til 46.800 dollar pr. dag. for rundreiser til US Gulf.Nå forventer Bassøe at oppturen i VLCC-markedet skal spre seg til suezmax'ene. Raten her er mer eller mindre uendret fra uken før, og det sluttes i alle markedet lavt på ws 120-tallet. Det gir omkring 34.4000 dollar pr. dag for en rundreise fra Vest-Afrika til østkysten av USA.Det skal være lite ledig suezmax-tonnasje og mange usluttede laster for siste delen av mai i Vest-Afrika. Dette kan gi oppgang mener Bassøe, som betegner utsiktene for både VLCC'er og suezmax'er for gode den kommende uken.Den voldsomme aktivitetsøkning i opphuggingsmarkedet kan ha fått en knekk etter rateoppgangen. Det er hittil i år rapportert solgt 10 VLCC'er til opphugging. Det skal være en håndfull skip til som er kandidater, men et fortsatts sterkt tankmarkedet kan stoppe salgene.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.