*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Markert fall i suezmax-ratene

Suezmax-ratene har fortsatt å falle markert i Vest-Afrika, og nærmer seg nå breakeven-nivåene til Frontline. Det er fortsatt lite fart i VLCC-markedet

19.05.08 01:07

Det er meldt fem slutninger i VLCC-markedet i Midtøsten det siste døgnet, og ratene er uendret på nivåer rundt worldscale 40-41 både østover og vestover fra den arabiske Gulf.Det er lastedatoer i første halvdel av september som nå sluttes. Blant dagens slutninger er 1995-bygde Astro Lyra, som får ws 40 for en reise til Østen, raten tilsvarer omkring 12.500 dollar dagen. Skipet laster 20. august. Videre er VLCC'en Safwa sluttet på ws 40 til US Gulf, og laster 275.000 tonn 8. september. Skipet får alternativt ws 45 for en reise til vestkysten av USA.Det er meldt en VLCC-slutning i Vest-Afrika til ukjent rate.Suezmax-markedet i samme område er nå under press, og ratene har falt ytterligere 10 punkter det siste døgnet. Det er meldt tre slutninger, og raten til USA ligger nå på ws 75, eller drøye 15.000 dollar dagen. Skipene laster i begynnelsen av september.Frontlines suezmax'er trenger omkring 13.500 dollar dagen for å gå breakeven. Ved inngangen til uken lå suezmax-ratene på ws 95, eller på drøye 23.000 dollar pr, dag på timecharterbasis.Det er ellers ingen aktivitet i suezmax-markedet, utenom en slutning i det Karibiske Hav, hvor Alliance har sluttet et skip på ws 90 til US Gulf. Skipet laster umiddelbart.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.