Tank: Mindre ratefall på god aktivitet

VLCC-markedet i Midtøsten er fortsatt aktivt, men ratene ser fortsatt ut til å være på vei ned. Frontline har på sin side klart å presset oppraten i noen regioner for sineskip

19.05.08 01:16

Det er rapprotert åtte VLCC-slutninger i den Arabiske gulf det siste døgnet, og ratene ser ut til å falle ytterligere vestover. Det er laster vestover som fortsatt dominerer slik tilfellet har vært siden aktiviteten kom tilbake igjen sist uke etter tre ukers pause.Utenom et Tankers-skip, som takket være en meget tidlig lastedato har fått worldscale 110 av markedet, så har ratene vestover nå falt under ws 70-nivået som dannet bunn fredag.Blant annet er 1996-bygde Watban og 2001-bygde Utah meldte sluttet med laster på 275.000 tonn til US Gulf på ws 67,5. Skipene laster i siste uken av februar. Raten tilsvarer omkring 33.000 dollar dagen.Raten østover er også fortsatt under press, World Prince er rapportert sluttet på ws 70 til Sør-Korea, ned 2,5 punkter fra slutten av forrige uke. Skipet laster 3. mars.Det er god aktivitet også i Vest-Afrika etter at en rekke VLCC'er på vei til Atlanterhavet med laster fra Gulfen. Fem slutninger er meldt det siste døgnet på stort sett uendrede rater. Front Chief får ws 117,5 for en reise med 260.00 tonn til US Gulf, som er representativt for markedet akkurat nå. Skipet laster 3. mars, og raten på timecharterbasis er omkring 62.000 dollar dagen.I Nordsjøen er Front Falcon meldt sluttet med 285.000 tonn fra Mongstad til US Gulf på ws 105. Skipet laster 27. februar for Navion.Det er bra fart også i suezmax-markedet i Vest-Afrika, og Frontline klarer igjen å presse opp ratene for egne skip. Mens markedet de siste dagene har falt til ws 145 for reiser til USA, så har Frontline sluttet Front Breaker og Front Pride på ws 167,5 og 170, eller omkring 47.000 dollar pr. dag på t/c-basis . Skipene laster 27. februar og 10. mars. Seks slutninger er meldt i regionen.I det indre Middelhavet ser ratene derimot ut til å være under press. En slutning er meldt helt nede på ws 175, mens Alliance har sluttet et skip på ws 190, som er nivået som ble etablert i helgen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.