Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Nye hopp i VLCC-raten

Ratene i den Arabiske Gulf fortsetter nå å stige for reiser østover. Suezmax-markedet fortsetter en flat utvikling

Det er meldt fire supertankerslutnigner i Gulfen det siste døgnet, blant annet to slutninger til Sør-Korea. Raten har nå steget ytterligere 5 punkter, og ligger nå på ws 65.Blant slutningene er Frontlines New Circassia, som får ws 65 for reisen med 270.000 tonn. Skipet laster 23. setepmber. Front Commander er meldt sluttet til US Gulf på ws 55, og laster 22. september.Dete r elelr sliten aktivitet i VLCC-markedet. Det er meldt en slutning Nordsjøen, hvor NITCs Iran Hersin er sluttet stil Signapore på en raten på 1,8 millioner dollar. Skipet laster 15. september.I suezmax-markedet er det lite fart, en slutning i Vest-Afrika, og og to i det indre Middelhav. Ratee er stort sett uendret og ligger i området ws 85.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene