*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Nye ratefall i helgen

Det ser ut til at suezmax-ratene falt ytterligere i helgen, mens VLCC-ratene er nær uendret. Det er spesielt i Atlanteren og Svartehavet at suezmax-ratene faller videre

19.05.08 01:13

Det er meldt seks VLCC-slutninger siden fredag formiddag, og ratene er stort sett stabile i den Arabiske Gulf. Blant annet er Front Highness meldt sluttet på worldscale 137,5 til Japan/Sør-Korea. Et par andre skip er slutt på ws 202 på korte reiser til indiske Vadinar, og laster allerede i begynnelsen av april.Et par VLCC-slutninger også vest for Suez, men uten de store utslagene.Det er i suezmax-markedet de største endringene skjer, og ratene er fortsatt klart fallende vest for Suez. To slutninger meldt i Vest-Afrika i løpet av fredag og i helgen. Det sluttes nå på ws 125-122,5 til USA, som er ned nye 5-7,5 punkter fra fredag morgen. Blant annet får Front Pride ws 122,5 for en reise til US Gulf, og laster 19. april. Det er uroen i Nigeria som herjer med ratene.I det indre Middelhav/Svartehavet har ratene også falt ytterligere. To slutninger gjort siden fredag, blant annet er suezmax'en Astra sluttet på ws 125 fra Svartehavet til Europa. Det er ned fra ws 145, som var raten før helgen. Det har vært liten aktivitet i dette markedet hele forrige uke.I Nordsjøen er det meldt to slutninger, blant annet får en Alliance-suezmax ws 127,5 for en reise med 135.000 tonn til US Gulf for Navion.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.