Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Nye suezmax-rekorder

Etter en voldsom oppgang i suezmax-raten i det Indre Middelhav hittil denne uken, har ratene i Vest-Afrika tatt av på nytt. Det sluttes også her nå på nivåer godt oppe på worldscale 200-talle

I VLCC-markedet er det noe roligere det siste døgnet, men raten fortsetter å holde sterke nivåer. Det er meldt seks VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet.Ratene er svakt tilbake på slutninger til Sør-Afrika og til Østen, hvor det sluttes på nivåer rundt ws 155. Vestover har raten steget noe igjen, blant annet er et skip tilhørende NITC sluttet til Europa på ws 135. Det er opp 15 punkter. Skipet laster 11. januar.Det er også meldt en ny rekordslutning til India på ws 205. Skipet laster nesten umiddelbart.Det er bra aktivitet i Vest-Afrika, også for VLCC'ene, selv om ratene er uendret fra onsdag morgen. Fire slutninger er meldt, alle til USA. Blant annet er Front Comanche rapportert sluttet til US Gulf på ws 160, og laster 9. januar.I suezmax-markedet har imidlertid bonanzaen fortsatt i Vest-Afrika. Det kan se ut til at de to hovedmarkedene vest for Suezmax-kanalen spiller hverandre opp. Rett før helgen gikk ratene i Vest-Afrika 30-40 punkter på et døgn for å ende på rundt ws 200. Tidligere denne uken har markedet i det Indre Middelhav steget over 50 punkter på to dager, og nå er opptur igjen kommet til Vest-Afrika.Det meldes nå slutninger på nivåer rundt ws 230 fra Vest-Afrika til USA. Det er opp nye 30 punkter. Det er totalt meldt fem slutninger, og skipene laster i første del av januar. Raten tilsvarer omkring 70.000 dollar pr. dag.Den gode aktiviteten fortsetter i det Indre Middelhav og Svartehavet, og ratene holder seg nå på nivåer rundt ws 220-235, som tilsvarer rundt 100.000 dollar pr. dag. Syv slutninger er rapportert.Naturlig nok har rateoppgang også nådd Nordsjøem, hvor fire suemax'er skal være sluttet. Det er gjort slutninger på nivåer mellom ws 220 og 250 til Europa.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget