*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Og jula varer helt til...

Stortankmarkedet er nå på full fart inn i januar med rekordsterke rater, og det ser ikke ut til at det finnes noen bremser for øyeblikket

19.05.08 00:59

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige markedsrapport vil ratene fortsette å holde seg på dagens sterke nivåer utover i begynnelsen av januar. Det er laster for tampen av desember og januar som nå er i markedet, men befrakterne fortsetter å slite med mangel på ledige VLCC'er i Mditøsten.Bassøe mener at befrakterne ved inngangen til januar kan risikere å stå uten skip å slutte slik det ser ut for øyeblikket. Ratefesten ser med andre ord ut til å fortsette. For øyeblikket sluttes det fra Midtøsten til Sør-Korea på worldscale 160, som gir omkring 100.000 dollar dagen på timecharterbasis. Det er opp 5.000 dollar fra uken før.I Atlanterhavet er VLCC-ratene stabile, og ratene fra Vest-Afrika til US Gulf ligger på 84.000 dollar pr. dag.Bassøe ser ingen endringer i suezmax-markedet heller på kort sikt. Ratene steg noe i Midtøsten i takt med VLCC-ratene den siste uken, og det sluttes til Kina på ws 172,5. Det gir omkring 49.000 dollar dagen, opp 6.000 dollar.I Vest-Afrika har markedet vært flatt i likhet med det Indre Middelhav. Timecharterratene i de to markedene ligger på henholdsvis 65.600 og 50.000 dollar pr. dag. Dette er meget sterkt. Det er ifølge Bassøe få svakhetstegn i suezmax-markedet.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.