*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Økende tro på vintermarkedet

Futuresmarkedet på fraktbørsen Imarex steg markert fredag, og det ser ut til at aktørene i tankmarkedet nå tror på rater 34.000 dollar pr. dag i VLCC-markedet ut året

19.05.08 01:03

På standardstrekningen fra den Arabiske Gulf til Japan, som er en av to strekninger som handles i futuresmarkedet på Imarex, steg kursene markert for de nærmeste ukene og månedene fredag, etter at spotratene begynte å skyte i været.Spotratene gikk nærmere 30 worldscalepunkter fradag, og den høyeste raten meldt lå på ws 80, som tilsvarer 34.000 dollar pr. dag på en reise fra Gulfen til Japan. Dette er hva furturesmarkedet også priser inn de nærmeste ukene, mens raten desemberkontrakten nå går på ws 85, som tilsvarer drøyt 37.000 dollar pr. dag, en økning på 6.000 dollar pr. dag fra torsdagens sluttkurser. (Rød linje, forwardkurven for dagen før.)Det har også vært en mindre økning for kontraktene i begynnelsen av neste år. Januarkontrakten steg 2 punkter til ws 76, som tilsvarer drøyt 1.000 dollar til 31.600.Også futureskontraktene for strekning Vest-Afrika til US Gulf har steget markert, og ble fredag kveld kvotert på ws ws 85 for desember, en økning på 8 punkter fra torsdag. På timecharterbasis utgjør den en økning på 5.500 dollar til 46.800 dollar pr. dag.Januarkontrakten ligger på drøyt 45.000 dollar, mens første kvartalskontrakten steg drøye 1.000 dollar til 40.000 dollar pr. dag. Spotraten ligger nå på 34.000 dollar fra Vest-Afrika.Utviklingen i suezmax-kontrakten fra Vest-Afrika til østkysten av USA er flat. De profesjonelle aktørene i tankmarkedet sammen med spekulantene på fraktderivatbørsen Imarex, ser rater rundt 27.000 dollar gjennom vinteren.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.