*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Økt aktivitet i VLCC-markedet

Det meldes nå om økt aktivitet i VLCC-markedet, men ratene forholder seg rolig på de samme svake nivåene. I suezmax-markedet er det nesten dødt

19.05.08 01:07

Det siste døgnet er det melt åtte VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf, en klar økning fra tidligere i uken. Ratene er imidlertid uendret, og ligger i intervallet worldscale 40 til 42, som tidligere.En befraktnignsmegler opplyser til iMarkedet at de ikke er holdt for noen stører oppgang i ratene foreløpig.Det er endel slutninger under volumkontrakter og egne lasteprogrammer som er meldt, så farten i spotmarkedet er ikke spesielt bedre i Gulfen. den 1995-bygde Astro Lyra er igjen meldt sluttet, denne gangen på ws 40 for en reise til Kina. Skipet laste 5. september. Skipet ble også meldt sluttet tidligere i uken, men feilet.Vest for Suez er det også bedre fart i VLCC-markedet, men på nye bunnivåer. I Norddsjøen er det meldt to Tankers-slutninger på nye bunnivået. Eagle Vermont og Nordmillenium får henholdsvis ws 50 og 52,5 for reiser til US Gulf. Det er markert ned fra det tidligere nivået på ws 60. Skipene laster i begynnelsen av september.I Vest-Afrika er det også meldt to slutninger, begge til Fjerne Østen. Ratene er uendret på ws 47,5. Skipene laster 10. september.I suezmax-markedet er det dødt både i Vest-Afrika og det Indre middelhav. To slutninger meldt i Nordsjøen. Et Alliance-skip får ws 92,5 til østkysten av USA, mens et annet skip er meldt på en tilsvarende reise på ws 75.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.