Tank: Økt aktivitet, raten litt opp

Aktivitetsøkning i andre halvdel av forrige uke, holdt seg også fra fredag formiddag. Ratene er marginalt opp i VLCC-markedet, mens suezmax-markedet er tungt

19.05.08 01:07

Det er rapportert ni VLCC-slutninger i den Arabiske gulf siden fredag morgen, og ratene har flyttet seg opp fra worldscale40-41 til nivåer rundt ws 42,5.Det er meldt om slutning både østover og vestover på ws 42,5, mens et Frontline-skip får ws 45 for en reise til Europa, alternativt Rødehavet. Skipet laster 7. september. Frontlines New Vista bygget i 1998, er sluttet på ws 42,5 til India, og laster 16. september.En slutning i Vest-Afrika, Front Eagle skal være sluttet til Sør-Afrika på ws 65, og laster 260.000 tonn 11. september.Videre er det meldt tre suezmax-slutninger i området, blant annet skal et Alliance-skip være sluttet på ws 72,5 til Italia. Skipet laster 6. september.I Nordsjøen skal Frontline og OMIs Alliance ha sluttet et skip til østkysten av USA, Raten er oppgitt til ws 85, og lastedato er 4. september.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.