*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Økt suezmax-aktivitet

Etter liten aktivitet i begynnelsen av uken har suezmax-markedet skutt fart det siste døgnet, mens VLCC-markedet i Midtøsten har tatt en pause. Suezmax-raten er ned i Vest-Afrika

19.05.08 01:08

Det kun meldt en supertankerslutning i Midtøsten det soste døgnet. Det er den moderne ULCC'en Hellespont Metropolis, som er sluttet med 420.000 tonn til USA. Raten er oppgitt til worldscale 47,5, og skipet laster 15. august.Det er i suezmax-markedet at aktiviteten har vært det siste døgnet, spesielt vest for Suez-kanalen. I Vest-Afrika er det meldt fem slutninger, men raten er ned siden inngang til uken. Det sluttes nå på ws 87,5 til Nord-Amerika, som er ned 10 punkter fra helgen. To Frontline kontrollerte skip er meldt sluttet til Europa, og får ws 90, Skipene laster 19. august for BPAmoco.I det indre Middelhav og Svartehavet er det rapprotert seks slutninger, og ratene ligger i området ws 82,5 til 87,5, som er i stor grad uendret fra tidligere i uken. Det lastedatoer midt i august som gjøres.I Nordsjøen er Frontlines suezmax Front Melody sluttet til Rotterdam på ws 85, og laster 17. august, også for BPAmoco
Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.