Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Oppside i VLCC-markedet

Skipsmeglerhuset P.F. Bassøe mener det nå er en rekke tegn som indikerer ytterligere oppside i VLCC-ratene etter at fallet etter nyttår er innhentet

VLCC-ratene kom opp igjen på tampen av sist uke etter å ha falt i første del av uken. Det sluttes nå på worldscale 97,5 fra den Arabiske Gulf til Sør-Korea, noe som gir knappe 60.000 dollar pr. dag på timecharterbasis. Dermed er ratene tilbake på nivået fra nyttår etter å ha vært ned 10-15 punkter.Vestover fra Gulfen ligger ratene på ws 85, også det uendret fra en uke tidligere. Det gir en dagrate på 61.000 dollar dagen til Rotterdam.Bassøe mener at ratene kan stige ytterligere denne uken, og viser blant annet til økt irakisk eksport som et av punktene som kan dra ratene videre.I Vest-Afrika er ratene ned 10 punkter i løpet av sist uke til ws 155, som gir 105.000 dollar pr. dag for en rundreise til US Gulf.Suezmax-ratene falt sist uke, og ifølge Bassøe ble dermed noe av gapet mellom suezmax- og VLCC-utlignet. Suezmax-ene har en stund oppnådd en premie i forhold til å bedfrakte VLCC'er på samme ruter. I Vest-Afrika falt ratene med 40 punkter til ws 220, eller 75.000 dollar pr. dag. I det indre middelhav fortsatte imidlertid problemene ved Bosporus å presse opp ratene, som fredag lå på ws 305 fra Svartehavet til Europa. Ratene tilsvarer 141.500 dollar pr. dag.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger