Tank: Overbyr hverandre

Tankratene tok av torsdag og fredag sist uke, og ligger nå over 50.000 dollar pr. dag fra Midtøsten til Fjerne Østen, mot 36.000 en uke tidligere. Markedet er stramt

19.05.08 01:06

Det går frem av skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukesrapport.Ifølge Bassøe overbyr befrakterne hverandre nå for å sikre seg skip for lasting i den Arabiske Gulf i første halvdel av oktober. Lastingen for september er mer eller mindre ferdig og det skal ikke være særlig med skip igjen.Ratene spratt i været torsdag og fredag på grunn av den plutselige aktiviteten, og det ble sluttet moderne VLCC'er på worldscale 97,5 fra Midtøsten til Sør-Korea. Det gir en dagrate på 55.000 dollar pr. dag.Ratene for reiser vestover steg også markert, og ligger nå på ws 75, eller 45.700 dollar pr. dag, opp 16.000 dollar fra uken før.I Vest-Afrika har det vært en liten stigning, og det sluttes nå på ws 57,5, opp 5 punkter. Raten tilsavrer 25.7000 dollar pr. dag for en reise til US Gulf.Suezmax-ratene er mer eller mindre uendret både i Midtøsten og Middelhavet, og ligger på henholdsvis ws 100 og ws 82,5. I Vest-Afrika har ratene klatret 5 punkter til ws 82,5 som tilsvarer 19.150 for en reise til østkysten av USA.Bassøe forventer stramme markeder både for VLCC'er og suezmax'er denne uken.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.