*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Raten holder på god aktivitet

VLCC-ratene ser ut til å etablere seg noe over worldscale 120-nivået for reiser østover fra den Arbaiske Gulf, etter at markedet snudde opp mandag kveld

19.05.08 01:14

Det er totalt meldt 10 VLCC-slutninger i gulfen og Rødehvaet det siste døgnet, og aktivitet har dermed tatt seg markant opp fra helgen. Det er lastedatoer i midten og andre halvdel av april som nå går.Etter at ratene snudde den negative tendens mandag ettermiddag, ser det ut til at reiser østover har stabilisert seg på ws 122-125. Vestover ligger ratene i området ws 105-110.Blant slutningene meldt er to Frontline VLCC, som skal laste under kontrakten med BPAmoco, raten er ikke kjent. Den sterkeste slutningen til Fjerne Østen er 1992-bygde Radiant Jewel som får ws 127,5 for en reise fra Rødehavet til Sør-Korea.På den kortere distansen Gulfen til Singapore, får 1990-bygde Ness ws 134,75, og laster 270.000 tonn 18. april.I Nordsjølen er det meldt to VLCC-slutnigner , blant annet er Arosa meldt sluttet med 270.000 tonn til Singapore på en engangsrate på 4 millioner dollar. Skipet skal lastes ved lektring.I suezmax-markedet ser ratene ut til å være på retur, og aktiviteten er lav. To slutninger meldt i Vest-Afrika, blant annet er Fred. Olsens Knock Muir sluttet til vestkysten av USA på ws 150, som er ned nye 15 punkter. Skipet laster 15. april.Ingen aktivitet i det Indre Middelhav, men Frontline har sluttet et skip i henholdsvis Gulfen og Nordsjøen . Front Brabant år sterke ws 210 for en last til India. Skipet laster 31. mars.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.