Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ratene snur opp igjen

Etter en liten dipp i VLCC-ratene mandag morgen og i helgen har markedet snudd opp igjen i går kveld og i morges

Det ble mandag morgen meldt VLCC-slutninger helt ned på worldscale 71 til Taiwan fra den arabiske Gulf.I morges ble det imidlertid meldt fra befraktningmeglere at raten har kommet opp igjen, og det kan se ut til å stabiliserte seg på ws 80-85 for reiser til Fjerne Østen fra Gulfen.


Det tilsvarer omkring 40.000-45.000 dollar pr. dag for moderne tonnasje.Blant de ferskeste slutningene er Frontlines Front Eagle og Front Falcon som meldes sluttet til Fjerne Østen på ws 85. Front Falcon skal laste 255.000 tonn i Rødehavet for en reise til Sør-Korea 24. juni, mens Front Eagle skal laste samme dag i Gulfen for en tilsvarende reise.Vestover ligger på ws 70 for moderne eneheter. Tankers-skipet Emilie Maersk er meldt sluttet på ws 70 til Europa, alternativt 82,5 til Østen og 87,5 til Rødehavet.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley