Tank: Ser fortsatt stabilt høye rater

Skipsmeglerhuset Fearnleys forventer at VLCC-ratene vil forholde seg stabile og høye en tid fremover, og har samtidig hevet sine estimater på ettårige timecharterrater

19.05.08 01:01

Det har vært minimale endringer i VLCC-ratene den siste uken, og fortsatt belønnes tankrederne med rater på 90.000-tallet for reiser fra Midtøsten til Fjerne Østen. Ratene vestover fra Gulfen har også holdt seg stabile på worldscale 120, som betyr omkring 85.000 dollar dagen.- Det ser ut til å være et generelt konsensus at dagens nivåer vil holde seg i noe tid, selv om mindre korreksjon kan bli observert avhengig av lastedato, skriver Fearnleys om VLCC-markedet på kort sikt.Fearnleys oppjusterer også sitt anslag på raten for ettårige timecharter med 3.000 dollar pr. dag til 38.000 dollar for VLCC'ene.De er noe mer usikre på utviklingen i suezmax-markedet fremover, etter kraftig oppgang i Vest-Afrika den seneste uken. Ratene på strekning Vest-Afrika til USA har steget 20 punkter til ws 160. I det indre Middelhav har ratene holdt seg stort sett rundt ws 140 den siste uken.Skipsmeglerhuset har justert opp timecharterestimatet med 1.000 dollar til 25.000 dollar pr. dag for en 12 måneders kontrakt.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.