Tank: Stabilt svake rater

Det er nå jevn aktivitet i VLCC-markedet i Midtøsten, og ratene er uendret fra forrige uke. Noe økt aktivitet i Atlanterhavet

19.05.08 01:08

Det er meldt seks VLCC-slutninger i den arabiske Gulf det siste døgnet, og ratene ligger uendret på worldscale 45 selv på korte reiser til India og Rødehavet, og det kan være tegne på at markedet ytterligere ned dersom det ikke blir mer aktivitet. Det er fortsatt lastedatoer rundt midten av august som sluttes. Rett før helgen ble det sluttet på nivåer mellom ws 45-47,5 på lengre reiser østover.Det er noe mer fart i VLCC-markedet i Atlanterhavet etter total stillstand over helgen. Det er rapportert tre slutninger i Vest-Afrika, og raten ser ut til å være stabilisert på ws 55 til US Gulf. Blant annet er 1996-bygde Majestic Unity meldt sluttet på denne raten, og laster 21. august.I Nordsjøen er Frontlines Front Page meldt sluttet til Singapore på en engangsrate på 1,87 millioner dollar, og laste 275.000 tonn 10. august. Det er meldt slutning til Nord-Amerika på ws 55.Stille i suezmax-markedet, ingen slutninger i Vest-Afrika, og og kun to i det indre Middelhav. Ingen store endringer i ratene. I Midtøsten er Front Marble rapprotert sluttet med 130.000 tonn fra Rødehavet til Kina. Raten er oppgitt til ws 95.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.