*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Stor aktivitet

Den klare økningen i VLCC-aktiviteten i Midtøsten har fortsatt det siste døgnet, og ratene er i ferd med å forlate worldscale 40-tallet

19.05.08 01:04

Det er meldt hele 12 VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og ratene ser ut til å bevege seg opp fra worldscale 40-tallet. Utenom to slutninger ligger alle slutningene nå på ws 50 og oppover både østover og vestover fra Gulfen.Blant slutningene er tre skip tilhørende Frontline. Front Crown er sluttet til Rødehavet med 288.000 tonn, og laster 15. november til en rate på ws 50. New Vanguard får ws 53,5 til Sør-Korea, og laster 270.000 tonn 9. november, mens et tredje Frontline-skip får ws 5,25 til Durban den 18. november.Det er kun slutninger for november som er gjort det siste døgnet, og lastedatoen gjelder i hovedsak andre og tredje uken i november.Frontline er også aktive i Vest-Afrika, og står for begge slutningene som er meldt. Begge skipene er sluttet til US Gulf, og ratene ligger på ws 60 og 62,5. Skipene laster 13. og 16. november.Det er en slutning i Nordsjøen, hvor en moderne VLCC er sluttet til Singapore på en engangsrate på 2 millioner dollar.Det er stor aktivitet også for suezmax'ene i Midtøsten etter flere stille dager. Fire slutninger er meldt, blant annet Front Comor, som får ws 102,5 på en reise til Singapore med 130.000 tonn.Ingen slutninger er meldt i Vest-Afrika, men fem slutninger i det Indre Middelhav. Ratene fortsetter å ligge rundt ws 160-nivået.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.