Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Stor VLCC-aktivitet

Det bra trykk i VLCC-markedet det siste døgnet, spesielt stor aktivitet vest for Suez-kanalen. Stille i suezmax-markedet

Det er meldt hele 12 VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet, og ratene er flate. Det er spesielt på de kortere distansene østover at ratene viser en viss usikkerhet.Frontlines Front Commodore er meldt sluttet til Rødehavet, alternativt til Vesten på ws 77,5, og laster 280.000 døvekttonn 16. mai.Østover er det gjort en rekke slutninger til Kina/Indonesia, og ratene er i området ws 70-80 avhegig av datoer og lastevolum. Det er lastedatoer i midten av mai som nå går.VLCC-rushet i Vest-Afrika fortsetter, og det er meldt fire slutninger det siste døgnet. Ratene ligger på ws 92,5 til 97 for reiser til USA. Blant annet er to av BP-skipene under Frontlines kontroll sluttet.I det indre Middelhav er det sluttet tre VLCC'er fra Egypt til Europa, raten ligger på ws 92,5. Skipene laster 17-18. mai.De store VLCC-aktiviteten i Middelhavet og Vest-Afrika ser ut til å presse suezmaxene. Det er kun meldt to slutninger i Vest-Afrika og Fire i Middelhavet/Svartehavet det siste døgnet. Raten er imidlertid opp i Vest-Afrika, hvor Alliance har sluttet et skip på sterke ws 140, opp 15 punkter. I Middelhavet ligger raten flat på ws 125.I Nordsjøen er også et par VLCC'er sluttet, blant annet Front Champion som får ws 80 for en reise til US Gulf. To suezmax-slutning i området også, raten uendret på ws 125.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget