Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Suezmax-ratene til nye rekordnivåer

Oppturen i suezmax-markedet ser ikke til å ha noen ende, nå er det meldt slutninger på rater som tilsvarer drøyt 155.000 dollar dagen i Svartehavet

Det er nesten full juleferie i stortankmarkedet i Midtøsten. Det siste døgnet er det meldt én slutning.Men det er til gjengjeld høy: Det er Frontlines Front Duchess som får meget sterke ws 185, nye topp for høsten, for en reise til Indonesia. Raten tilsvarer nærmere 115.000 dollar pr. dag på timecharterbasis. Skipet skal laste 8. januar.Det er mer fart for VLCC'ene i Vest-Afrika hvor markedet for tiden koker for de halvparten så store suezmax'ene. Tre slutninger er meldt, og ratene holder seg i området ws 155 til 165. Skipene laster i midten av januar.Bonanzaen i suezmax-markedet har fortsatt det siste døgnet med syv slutninger meldt i Vest-Afrika på stadig høyere rater.Det er 2002-bygde Astra tilhærende det tyske KG-huset Salomon som har satt nye rekord for året. Skipet er sluttet på en reise fra Vest-Afrika til Middelhavet på ws 350. Det er opp nærmere 100 punkter fra før helgen. Raten tilsvarer drøyt 110.000 dollar pr. dag.Det er også meldt en slutning til Europa på ws 270, mens en annen suezmax får ws 300 for en reise til US Gulf, alternativt 302 for å gå til østkysten av USA. Raten tilsvarer omkring 94.000 dollar pr. dag. Skipene laster i midten av januar.På timecharterbasis er det i Middelhavet den ny rekord for året er satt det siste døgnet. Det er Star Ohio, bygd på midten av 1990-tallet, som er meldt sluttet på ws 330 fra Svartehavet til Europa. Raten tilsvarer fantastiske 155.000 dollar pr. dag. Skipet laster 18. januar.Det er meldt seks slutninger i regionen. Blant annet har Frontline sluttet Front Brabant på ws 265 intra-Middelhavet. Skipet laster 1. januar.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Black Week: De beste motekuppene du gjør nå