Tank: Tegn til VLCC-bedring

Etter en nye svak uke i VLCC-markedet, er det nå tegn til bedring i ratene. I Atlanterhavet er suezmax-markedet derimot fortsatt svakt

19.05.08 01:07

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukesrapport, er det tegn til at VLCC-markedet nå strammer seg til, og rederne er mer på offensiven. Det er økt aktivitet som gjør at rederne ifølge Bassøe nå ikke uten videre godtar rater nede på worldscale 40-42. Bassøe venter fastere trend i den Arabiske Gulf.Ratene ligger ifølge Bassøe på ws 42,5 både østover og vestover fra Gulfen, noe som tilsvarer henholssvis 13.800 og 16.200 dollar til Sør-Korea og Europa.VLCC'ene i Vest-Afrika har hatt en mer traurig uke, hvor ratene har falt 7,5 punkter til ws 52,5. På timecharterbasis har raten for en reise til US Gulf falt fra 26.200 dollar til 20.900 dollar.Det er ifølge Bassøe den negative trenden i suezmax-markedet som har trukket VLCC-ratene ned. Suezmax-raten i Vest-Afrika stupte 20 punkter den siste uken for reiser fra Vest-Afrika til østkysten av USA. På timecharterbasis falt raten med 7.500 dollar pr. dag til 15.900 dollar. Utsiktene er fortsatt svake for denne delen av markedet.Suezmax-ratene var nær uendret i de andre markedene.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.