*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Toppen kan være nådd

VLCC-ratene i Midtøsten steg kraftig sist uke på tynt volum, og skipsmeglerhuset P.F. Bassøe mener at toppen kan være nådd i denne omgang

19.05.08 01:05

Bassøe mener det foreligger en viss nervøsitet i markedet, men frykter ikke noe større tilbakefall i ratene. Markedet betegnes som fortsatt stramt.Bassøe mener at nedsiden er begrenset, og viser til at to tredjedel av oktoberprogrammet fortsatt skal være udekket.Ratene steg sist uke med 20 worldscale punkter til ws 130 for reiser østover fra den Arabiske Gulf, mens raten vestover endte opp 11 punkter til ws 96, etter å ha toppet seg på ws 100 i midten av uken. På timecharterbasis ligger ratene til henholdsvis Sør-Korea og Europa på 78.900 dollar pr. dag og 64.100 dollar pr. dag for VLCC'ene.I Vest-Afrika trakk også raten noe opp den siste uken, og lå ved utgangen av uken på ws 97,5, opp 7,5 punkter. Det tilsvarer 56.000 dollar pr. dag.I suezmax-markedet har rateutviklingen fulgt VLCC-markedet. Vest-Afrika til østkysten av USA steg 12,5 punkter til ws 115, og ligger på 32.400 dollar pr. dag. I det indre Middelhav er imidlertid situasjonen uendret, og ratene ligger stille på ws 100, som tilsvarer drøye 29.000 dollar pr. dag.Bassøe mener trenden fortsatt er godt for den kommende uken, og betegner markedet som stramt.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.