Tank: Trenger mer aktivitet

Stortankratene steg utover i forrige uke, men stoppet opp fredag på manglende aktivitet. Utsiktene er imidlertid rimelig stabile for den kommende uken

19.05.08 00:54

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe ukentlige markedsrapport venter VLCC-markedet nå på mer aktivitet. Ratene steg i forrige uke som følge av stor aktivitet i begynnelsen og midten av uken, men det ble rolig på slutten. Ratene steg imidlertid fra worldscale 107,5 til 125 for reiser fra den Arabiske Gulf til Sør-Korea. I visse tilfeller ble det også sluttet på ws 130 for nære lastedatoer.Vestover steg også raten kraftig, og endte opp 20 punkter til ws 110, som tilsvarer 85.166 dollar pr. dag på timecharterbasis til US Gulf. Markedet venter ifølge Bassøe nå på bekreftelser på mer av lasteprogrammene for april. Det er ventet en stabil utvikling.I suezmax-markedet sendte åpning av lastingen av irakisk olje via Ceyhan ratene opp, men som følge av fortsatt lav aktivitet falt ratene litt tilbake. Ratene fra Vest-Afrika til USA steg 10 punkter til ws 165, som gir 53.600 dollar pr. dag på timecharterbasis. Ratene også opp 10 punkter i det Indre Middelhav til ws 155, som gir knappe 61.000 dollar dagen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag