*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Troen på tankratene svinner

Utviklingen i futureskontraktene for fraktebørsen Imarex har fortsatt den negative trenden de siste dagene, og det ser ut til at troen på et godt marked ut året snart er blåst bort blant proffene

19.05.08 01:05

Mens VLCC-kontrakten for fjerde kvartal for en uke siden toppet seg på worldscale 100, ble den i går ettermiddag kvotert til ws 75 på Imarex for standardstrekningen den Arabiske Gulf til Japan.Det har vært et markert fall både i futureskontraktene og spotmarkedet hittil denne uken, blant annet som følge av OPECs overraskende kvotekutt med virkning fra 1. november. Fjerdekvartalskontrakten tilsvarer en timecharterinntjening på omkring 31.400 dollar pr. dag som er ned 15.000 dollar i løpet av en uke.Kontrakten for første kvartal 2004 har falt helt ned på ws 70, som tilsvarer 28.300 dollar.VLCC-kontrakten for strekningen Vest-Afrika til US Gulf har vært gjennom et tilsvarende fall, og er sist omsatt på Imarex på ws 77 for fjerde kvartal. Det er ned 7 punkter fra onsdag, eller et fall på omkring 5.000 dollar til 41.700 dollar pr. dag.Suezmax-markedet ser ut til å holde mer stand, og fjerdekvartalskontrakten for strekningen Vest-Afrika til østkysten av USA falt kun 2,5 punkter fra onsdag til torsdag, og er sist omsatt på 107,5. Det tilsvarer 25.600 dollar pr. dag, Spotraten ligger for øyeblikket på ws 112,5 på traden.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.