Tank: VLCC-raten videre ned

VLCC-raten i Midt-Østen har falt ytterligere det siste døgnet på elendig aktivitet. Suezmax-ratene i Vest-Afrika ser ut til å ha flatet ut

19.05.08 01:16

Kun to slutninger er meldt i den Arabiske Gulf det siste døgnet, og ratene fortsetter å falle. 200-bygde Tenryu er sluttet på en reise til Sør-Korea på worldscale 135, et fall på 15-20 punkter fra forrige slutning. Skipet laster 11. februar.Ratefallet er i tråd med den korreksjonen skipsmeglere fryktet tidligere i uken etter at markedet har vært gjennom over to uker med minimal aktivitet.To VLCC-slutninger er meldt i Vest-Afrika, og ratene er uendret. Euronavs Provence er sluttet til Taiwan på ws 115, og laster 10. mars. OSGs Eagle Vermont får ws 135 for en reise til US Guld, og laster 5. mars.I Nordsjøen er Frontlines Front Falcon meldt sluttet på ws 132,5 til USA-gulfen, og raten er omtrent som tidligere. Skipet laster 280.000 tonn 25. februar.I suezmax-markedet ser ratefallet i Vest-Afrika ut til å ha stoppet etter flere dager med god aktivitet. Det sluttes nå på nivåer mellom ws 162,5 og 165. Fire slutninger er meldt, og lastedatoene er siste uken i februar.Kun en slutning i det Indre Middelhav er meldt, men raten er ikke kjent.I Nordsjøen er det rapportert to slutninger, og raten ligger på ws 167,5 til USA, også det på nivå med tidligere slutninger denne uken.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.