Tank: VLCC-ratene har falt noe tilbake

Ratene i VLCC-markedet har falt noe tilbake i løpet av den siste uken som følge av noe lavere aktivitet. Suezmax-markedet økte videre

19.05.08 01:10

Det går frem av Fearnleys ukesrapport.Ratene østover fra Midtøsten har falt fra henholdsvis ws 82,5 og 85 til Japan og Singapore til ws 80 i løpet av den siste uken. Det gir omkring 42.000 dollar pr. dag. Vestover fra Midtøsten sluttes det nå på ws 67,5, ned 2,5 punkter.Ifølge Fearnleys venter markedet nå på at mer julilastene skal begynne å komme i markedet å gi mer aktivitet og bedre rater.I suezmax-markedet har derimot aktiviteten vært noe bedre, og det har gitt videre oppgang i ratene. Suezmax'er fra Vest-Afrika til østkysten av USA sluttes nå på ws 157,5, mot 145 en uke tidligere. I det indre Middelhavet har ratene steget fra ws 172,5 til 205, og gir nå nærmere 90.000 dollar pr. dag på timecharterbasis.Fearnleys forventer at markedet vil holde seg stramt fremover i påvente av laster fra Ceyhan i Tyrkia, hvor irakisk olje eksporteres.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.