Gå til sidens hovedinnhold

Tank: VLCC-ratene snur opp igjen

VLCC-markedet falt ytterligere i går morges, men ifølge skipsmeglere iMarkedet har snakket med tirsdag morgen, har markedet snudd markert i løpet av døgnet

Les også:

Frontline-partner guider opp

Etter at en rekke skip innleide av oljeselskapene nå er viderebefraktet (relets), skal markedet ha snudd i den Arabiske Gulf. I går morges ble det sluttet slike "relets" østover fra Gulfen helt ned på worldscale 88 og mens de fleste ble slutt på ws 95-97,5 før markedet snudde utover dagen..Blant slutningene som skal være gjort i går ettermiddag og kveld er to Frontline-VLCC'er.Front Commerce meldes sluttet med 280.000 tonn råolje fra Gulfen til Vesten på worldscale 110. Skipet skal laste 18. april.Videre skal Front Vanadis være sluttet med 270.000 tonn fra Gulfen til Japan på sterke ws 125. En tilsvarende slutning i helgen til Taiwan ble gjort på ws 100, mens raten rett før helgen falt under ws 120.I tillegg til Frontline-skipene, skal en VLCC tilhørende iranske NITC, være sluttet på ws 120 på en reise med 260.000 tonn til Kina. Skipet laster i slutten av april. Raten tilsvarer omkring 75.000 dollar dagen.Det ble totalt meldt åtte VLCC-slutnigner i Gulfen i går, hvorav seks var til Fjerne Østen.Det forventes nå at markedet kommer til å stabilisere seg på nivåer rundt ws 120+. Det skal være omkring 35 laster igjen i Gulfen for april.I Atlanterhavet er det kun meldt en VLCC-slutning det siste døgnet. Astro Chorus er meldt sluttet fra Mongstad til US Gulf på ws 120. Skipet laster 15. april.Stille også i suezmax-markedet. Tre slutninger i Vest-Afrika, mens det er helt stille i Svartehavet og Middelhavet. Blant annet er en suezmax meldt sluttet på ws 165 til St. Croix. Det er noe ned fra nivået før helgen.I Nordsjøen er Navion Saga meldt sluttet med 135.00 tonn fra Teesport til Wilhelmshaven på ws 220. Skipet laster 6. april.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget