Tank: VLCC-ratene under press

Det har vært lav aktivitet i VLCC-markedet den siste uken, og Fearnleys mener at ratene nå er under press

19.05.08 00:54

Det går frem av skipsmeglerhusets ukentlige markedsrapport.Det er ikke mer enn en uke siden det var stor aktivitet i markedet, men siden rett før helgen har markedet sovnet inn, og rateutviklingen stoppet opp, og er nå under press mener Fearnleys.Vestover fra den Arabiske Gulf har ratene falt 5 punkter til worldscale 105, mens ratene østover fortsatt holder høyere nivåer oppnådd før helgen. Det sluttes nå på ws 117,5 til Japan, opp 12,5 punkter fra forrige onsdag.Antallet ledige VLCC'er ventet i Gulfen de neste 30 dagene er nå 39, og inkluderer ikke Frontline og Tankers. Det er en økning på 3 fra uken før tross 51 slutninger.I suezmaxmarkedet har aktiviteten steget vest for Suez som følge av åpningen av lasting av irakisk i Middelhavet. Fra Ceyhan har det alene blitt sluttet laster tilsvarende 6 millioner fat de siste dagene.Det har også vært en bedring i Atlanterhavet, som har medført at ratene fra Vest-Afrika til USA har holdt seg stort sett uendret på ws 162,5. Ratene i det indre Middelhav er også uendret på ws 160.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.