Tank: Voldsom VLCC-aktivitet

Det er har vært normalt stor aktivitet for VLCC'ene i Midtøsten, men i Vest-Afrika har det vært et rekordartet antall slutninger. Rate opgpangen holder i Gulfen, mens raten er liek sterke i Vest-Afrika

19.05.08 00:58

Det er meldt 12 VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, noe som indikerer godt fart i markedet. Rateoppgangen fortsatte utover dagen i går, og det ser ut til at markedet nå er i ferd med å stabilisere seg på nivåer mellom worldscale 140-150 til Østen.Dete r nå første halvdel av februar som sluttes. Av slutningene som er rapprotert er fire til Vesten, og ratene ligger nå på ws 120 til US Gulf. Front Page er blant skipene som er meldt sluttet vestover, skipet får ws 120 for en reise til Europa, alternativt ws 160 for en kort reise til Rødehavet. Skiept laster 20. januar.Det har vær eksplosiv VLCC-aktivitet i Vst-Afrika det siste døgnet med hele ni slutninger rapprotert. Det vanlig nivået er et par. Ratene ser dermed ut til å holde seg i området ws 160-65 til US Gulf. Blant slutningene er Front Comemrce som får ws 165 til US Gulf. Skipet laster 7. februar. Det er gjort slutninger for hele februar.Den store VLCC-aktiviteten har ikke presset suezmax-markedet forløpig, og ratene har derimot steget omkring 15 punkter i forhold til fallet mandag. Det sluttes nå på ws 235. Det er meldt fem slutninger, og Frontline klarer som vanlig å presse ut den høyeste raten.Front Brabant er meldt sluttet på ws 240 til US Gulf, og laster 130.000 tonn 28. januar.I Middelhavet og Svartehavet er det meldt seks slutninger og ratene fortsetter ferden god oppe på 300-tallet. En suezmax er meldt sluttet fra Svartehavet til Europa på voldsomme ws 360.Fire slutninger i Nordsjøen, hvor ratene følger utviklingen i Vest-Afrika, og ligger på ws 235-247,5 til Østkysten av USA og Canada.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag