Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Ytterligere ratefall ventes

VLCC-ratene fortsatte å falle den siste uken, spesielt østover fra Gulfen. Det ventes ytterligere fall den neste uken

Det går frem av Fearnleys ukentlig rapport.Det har vært god aktivitet dem siste uken, men antallet slutninger har litt lavere enn uken før. Det har imidlertid ikke stoppet ratefallet, og markedsaktørene venter, ifølge Fearnleys, ytterligere fall i ratene den kommende uken.Det er spesielt østover fra Gulfen ratene har falt tungt. Mens det for en uke siden ble sluttet på worldscale 95 til Japan, så ligger raten for moderne VLCC'er nå på ws 70. Vestover er raten ned 2,5 punkter til ws 75.Den negative utviklingen har medført at Fearnleys igjen trekker ned sitt timecharter estimat for 12 måneders kontrakter. Nå senkes den fra 34.000 dollar pr. dag til 32.500 dollar.Suezmax-markedet har også vist en svakere tendens i Atlanterhavet, hvor raten fra Vest-Afrika til USA har falt fra ws 13,5 til ws 125. I det indre Middelhav har også raten snudd ned, og ligger nå rundt ws 120.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley