*Nettavisen* Nyheter.

Tankfutures peker mot godt fjerde kvartal

iMarkedet vil i tiden fremover begynne å rapportere priser på fraktderivater i samarbeid med shippingbørsen iMarex. Derivatene indikerer hva tank-aktørene tror om ratene fremover, og nå ser det lyst ut

19.05.08 01:06

På den internasjonale derivatbørsen for shipping i Oslo, Imarex, kan markedet få en klar indikasjon på hva de store aktørene i tankmarkedet mener om markedsutviklingen.Med knappe seksti handlende medlemmer, som de store tankrederiene, internasjonale oljeselskaper, store oljetradere og privatpersoner, gir futuresprisingen på Imarex en god indikasjon å hva markedet mener om fremtiden.Imarex produserer hver dag en futureskurve basert på handelen i de ulike kontraktene, som er på alt fra ukesbasis til årskontrakter, og denne kan du nå følge via iMarkedet.Papirmarked

Kontraktene er rene papirhandler med last uten tilknytning til fysiske laster. De brukes gjerne som hedginginstrumenter av markedsaktørene, men gir også anledning til ren spekulasjon på utviklingen i tankratene. Det handles også i en rekke tørrbulksegmenter.Handelen er basert på utvalgte standardruter, og iMarkedet kommer fremover til å publisere tall for de viktigste stortankrutene som handles på Imarex. Det gjelder frakt av olje på VLCC'er fra den Arabiske Gulf til Japan, og VLCC-laster fra Vest-Afrika til US Gulf, i tillegg til en suezmax-rute fra Vest-Afrika til østkysten av USA, som er en av de mest sluttede rutene i det segmentet.Det handles i kontrakter basert på ratesystemet worldscale, se forklaring lenger ned, men basert på et sett forutsetninger, utarbeides det også timecharterrater på dollar pr. dag-basis. Det største usikkerhetsmomentet for timecharterratene er bunkersdelen, hvor prisene varierer med oljeprisen. Bunkers er den største variabelen i rederienes driftskostnader.Ser gode rater

Ved børslutt på Imarex tirsdag lå fjerdekvartalskontrakten på worldscale 87,5, som indikerer en dagrate på knappe 39.000 dollar pr. dag, basert på en bunkerspris på 160 dollar pr. tonn. Spotraten ligger for øyeblikket på 57.000 dollar dagen.Dette er imidlertid et meget høyt nivå. Som illustasjon kan det nevnes at Frontlines breakeven-nivå for VLCC-skip ligger på drøye 21.000 dollar pr. dag, mens et historisk snitt siden 1990 ligger på drøyt 29.000 dollar pr. dag.I Vest-Afrika ser de proffe aktørene en styrking av ratene utover i fjerde kvartal, etter et lite tilbakefall rundt månedskiftet. Kvartalskontrakten tilsvarer nå en rate på 49.500 dollar pr. dag for VLCC'er som seiler til US Gulf. Spotraten ligger på 50.000 dollar.I suezmax-markedet så viser futurehandelen at det ventes en ytterligere oppgang i ratene utover i fjerde kvartal fra dagens spotnivå på worldscale 104. Fjerde kvartalskontrakten ligger på ws 122, som tilsvarer knappe 32.000 dollar pr. dag.Oppgjør

Spotratene fastsettes av The Baltic Exchange basert på rapporter fra en rekke skipsmeglerhus. Snittet av disse daglige rapportene danner grunnlaget for indeksen som brukes til oppgjøret av kontraktene.Indeksen brukes til oppgjør av kontraktene ved forfall, eksempelvis vil en månedskontrakt for september gjøres opp mot snittet av de daglige ratefastsettelsene for samme måned.Det er Norsk Oppgjørssentral, NOS AS som gjør claringen av standardkontrakten som handles på Imarex.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.