Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene ned i julen

Utviklingen i ratene for supertankerne fortsatte i negativ retning over jule- og nyttårsperioden.

Ifølge skipsmeglerhuset Fearnleys ukentlige markedsrapport så har befrakterne fortsatt å utnytte kombinasjonen av et stort antall ledige skip og en begrenset etterspørsel på tampen av året.Dette ga en sidelengs til svak utvikling for VLCC-ratene ut av Midtøsten. Ifølge Fearnleys falt raten på strekning Midtøsten til Europa fra worldscale 55 til ws 48, mens raten fort reiser til Fjerne Østen falt marginalt fra ws 62,5 til ws 60.Fearnleys teller nå 68 ledige VLCC'er ventet til Midtøsten de neste 30 dagene. Tallene er eksklusive flåten til Frontline og Tankers International.VLCC-markedet i Atlanterhavet viste noe mer styrke før jul, men med lav aktivitet i romjulen så falt ratene tilbake til ws 80-nivå fra 87,5.Suezmax-markedet var preget av kun mindre endringer og ser ifølge Fearnleys ut til å ha stabilisert seg i området ws 140 pluss for reiser i Atlanterhavet. Derimot er det noe mer drag i det Indre Middelhav og Svartehavet på grunn av de sedvanlige vinterforsinkelsene i Bosporus-stredet.Raten her ligger nå rett under ws 200.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene