Tankratene på stedet hvil

Tankrederne klarer tross stor aktivitet ikke å heve ratene for supertankerne.

19.05.08 00:03

Den siste uken har i likhet med uken før vært preget av god aktivitet, men ikke stor nok til å fjerne det store antallet supertankere, VLCC'er, som er ventet til Midtøsten i løept av de neste 30 dagene.Skipsmeglerhuset Fearnleys mener imidlertid at det nå er tegn som tyder på at rederne har grunnlag for å være noe mer optimistiske. De peker på at tilgangen på laster nå begynner å komme mer på linje med tilførselen av ledige VLCC'er, samt at det noteres en økt interesse for skip med doble skrog for lasting lenger ut i tid.- Uansett er tonnasjetilgangen fortsatt god og drastiske forbedringer bør ikke forventes, skriver Fearnleys.Ratene for VLCC'er fra Midtøsten til Vesten forble uendret på worldscale 67,5 den siste uken, mens slutninger til Fjerne Østen viste en rateoppgang på 5 poeng til ws 77,5.I Atlanterhavet sliter rederne med mangel på forespørsler og ratene har den siste uken falt 10 poeng til ws 95, og Fearnleys tror trenden vil fortsette.Markedet for suezmax'er sltier med det samme problemet vest for Suez, og raten på strekning Vest-Afrika til østkysten av USA falt 20 poeng til ws 105. Det meldes om samme trend både i Nordsjøen og i det Indre Middelhav.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.