Gå til sidens hovedinnhold

Tankratene snur opp

VLCC-ratene snudde i går kveld opp igjen etter å ha viste en svakere trend i en drøy uke. Det går nå mot rater godt over 200.000 dollar dagen ut året

Etter at VLCC-ratene den siste uken har seget ned fra rekordnivåene på worldscale 345 fra den arabiske Gulf til Østen, så snudde de opp igjen fra bunnen rett over ws 300 til ws 320 i går kveld.Det er lasteprogrammene for den siste tredjedelen av desember som nå begynner å komme i markedet å øke aktiviteten.Blant de siste slutningen gjort i går kveld var en VLCC tihørende Frontlien som er sluttet på ws 320 fra Gulfen til Singapore. Skipet laster 270.000 tonn 29. desember. Videre er VLCC'en Tantramar meldt sluttet på en tilsvarende reise på samme rate. Skipet laster 27. desember.- Høy aktivitet i kveld og ratene drar seg til , til tross for at fleste forventet at markedet skulle falle tilbake, sier en befraktningsmegler til iMarkedet.Han mener det er balansen av lastene for desember i markedet som nå drar ratene opp mot ws 320 igjen. Økning i spotraten fikk også futuresmarkedet til å komme litt opp igjen i går kveld.- Vi forventer at markedet vil holde seg veldig stramt de neste ukene og vi tror ikke ratene vil komme under ws 300. Dagens inntjening gir over 230,000 dollar per dag, påpeker megleren.Det skal fortsatt være mange udekkede laster i markedet og spenningsmomentet er om det foreligger videre oppside i markedet.Fakta:

Frontline/Ship Finance eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip.Nordic American Tanker Shipping eier fire suezmax'er som i hovedsak er sikret på lange kontrakter med profittdeling ved høye rater.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget