*Nettavisen* Nyheter.

Tankratene stuper under breakeven-nivå

Ratene har rast i stortankmarkedet de siste to dagene, og nå ligger VLCC-ratene under Frontlines breakeven-nivåer

19.05.08 01:09

Det går frem av skipsmeglerrapporter fredag morgen.Det sluttes nå helt ned på worldscale 42-45 fra Midtøsten til både Vesten og Fjerne Østen. Det betyr VLCC-rater helt nede på 14.000 til 15.000 dollar pr. dag.Frontline, som er ansett for å ha de laveste driftskostnadene på moderne tankskip, må ha minst 21.000 dollar dagen for å gå breakeven både på resultat og kontantstrøm.Blant de siste slutningene er Soro, som får ws 42,5-45 avhengig om den går til US Gulf eller Europa med lasten på 270.000 tonn. Lastedato er 29. juli. Videre skal Takamatsu Maru være sluttet fra den Arabiske Gulf til Baatan på ws 45. og laster 30. juni. For en uke siden lå ratene på ws 52,5 for reiser østover.Det er også full kollaps i ratene i suezmax-markedet i Vest-Afrika. Det meldes nå om slutninger helt ned på nedre del av ws 70-tallet. På timecharterbasis gir det rater på 13.000 til 14.000 dollar pr. dag, som er på Frontlines breakeven-nivå. For en uke siden lå ratene over 20.000 dollar pr. dag.To slutninger meldt fra Vest-Afrika til US GUlf, og ratene ligger på ws 72,5-73,5. Det er lastedatoer ved månedsskifte som gjøres.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.