Gå til sidens hovedinnhold

Tankrater over 55.000 dollar ut året

Forwardkurven på shippingbørsen Imarex har steget kraftig de siste to ukene, og nå prises det inn snittrater for supertankerne på over 55.000 dollar dagen resten av året

De siste to ukenes kraftige tilstramming i spotmarkedet for supertankere har smittet over på futuresmarkedet på Imarex, og futureskontraktene for resten av året er markert opp.Mens markedet tidligere i vår priset inn rater på omkring 40.000 dollar dagen på referansestrekningen Arabiske Gulf til Japan for tredje kvartal, så har dette økt til 54.500 dollar pr. dag. Seneste i går steg tredjekvartalskontrakten med 5.000 dollar dagen.Kontrakten for fjerde kvartal indikerer nå VLCC-rater på voldsomme 60.000 dollar dagen og mer, noe som er opp nærmere 3.000 dollar dagen fra mandagens handel.For resten av året priser markedet på Imarex nå inn VLCC-rater fra Midtøsten på over 55.000 dollar pr. dag i snitt. Spotratene ligger for øyeblikket på knappe 60.000 dollar dagen.For referansestrekningen Vest-Afrika til US Gulf ligger futureskontrakten enda høyere. Det prises nå inn snittrater ut året på godt over 70.000 dollar dagen, med en stigende trend frem mot nyttår. Fjerdekvartalskontrakten indikerer rater på historisk meget sterke 77.000 dollar dagen, mens spotmarkedet ligger på 67.000 dollar dagen for øyeblikket.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget