OSLO (Nettavisen): Norske småkommuner blør mest på innbyggerstatistikken. Størst prosentvis tilbakegang i 2018 hadde øykommunen Utsira i Rogaland. I 2017 hadde de 208 innbyggere. Ved inngangen til 2019 er tallet 196. Med minus 5,8 prosent er det ingen med større tilbakegang når Nettavisens rangerer 100 kommuner med størst tilbakegang i innbyggertallet.

Til sammenligning fikk Norges raskest voksende kommune - Ullensaker i Akershus - 1658 nye innbyggere i 2018, en befolkningsvekst på 4,5 prosent.

Men det er langt fra Utsira til Ullensaker:

- Skal vi få til befolkningsvekst, trengs det nye arbeidsplasser, Kommunen skal legge til rette for det, blant annet ser vi at reiselivsnæringen kan vokse, men det må privat initiativ til, sier Utsira-ordfører Marte Eide Klovning (Utsira Fellesliste) til Nettavisen.

Se hele lista med 100 fraflyttingskommuner nederst i saken.

Hun skryter av en kommune og et lokalsamfunn med et godt og trygt oppvekstmiljø, gratis skolelunsj, gratis kulturskole og et næringsfond. Kommunen gir også boligetableringstilskudd med inntil 10 prosent av kjøpesum, maksimalt 200.000 kroner, for de som vil etablere seg her.

De som er pendlere på øya er stort sjøfolk og offshorearbeidere. De drar på jobb og er borte noen uker av gangen. Ordføreren vet bare om én som pendler til jobb på fastlandet hver dag. Det har sin naturlige forklaring:

- Det tar 70 minutter med båt, så du må være litt sjøsterk, sier hun.

Nordland fylke mistet flest

I antall innbyggere er ikke Rogaland fylket som blør mest på Nettavisens liste. De sju Rogaland-kommunene på lista (Utsira, Kvitsøy, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal og Sauda) mistet i sum 298 innbyggere. Her blir Rogaland slått av både Nordland (minus 551), Hedmark (minus 396), Oppland (minus 385), Trøndelag (minus 362), Telemark (minus 347), Troms (minus 316) og Sogn og Fjordane (minus 415).

De 100 kommunene på Nettavisens liste er stort sett småkommuner. Innbyggertallet er i snitt 2693 ved inngangen til 2019 og tilbakegangen er i snitt 1,9 prosent i fjor. Den største kommunen på lista er Flora i Sogn og Fjordane med 11.852 innbyggere. Kystkommunen med Florø som administrasjonssenter mistet 136 innbyggere i fjor, en tilbakegang på 1,1 prosent.

Hattfjelldal: - Endringer skjer fort

13 kommuner i Nordland er inne på lista og står som nevnt for en samlet tilbakegang på 551 innbyggere. Av disse er det Hattfjelldal som har størst prosentvis tilbakegang med 3,7 prosent. Ved inngangen til 2019 hadde Hattfjelldal 1359 innbyggere, 52 færre enn for ett år siden.

- Endringer skjer fort og blir kostbare for små kommuner. Vi hadde et asylmottak. Med beboere og ansatte bidro det med rundt 50 personer på innbyggerstatistikken, sier ordfører Harald Lie (Sp) til Nettavisen.

- Vi er samtidig en del av en trend med store flyttestrømmer, der regionsentre vinner og små kommuner taper, legger han til.

Hattfjelldal-ordføreren er likevel ikke motløs og forteller hvordan kommunen legger til rette for næringslivet.

La fiberkabler på dugnad

- Vi har gode muligheter for næringslivet og bra med støtteordninger for de som vil starte opp bedrifter. Sist sommer hadde vi et stort dugnadsprosjekt for fiberkabler i kommunen. Vi gravde grøfter og rullet ut 55 kilometer med kabler. Dugnadsprosjektet hadde en prislapp på seks millioner kroner, der kommunen bidro med 3,4. Nå er vi på topp når det gjelder internett-tilgang, sier ordføreren.

Han nevner videre naturen, fjellet, et aktivt skiskytterlag og en skole som hevder seg på Nasjonale prøver. I Nasjonale prøver for 9. trinn i lesing og regning i fjor havnet Hattfjelldal Oppvekstsenter på en 10. plass.

- Vi er videre en samisk språkforvaltningskommune med flere samiske institusjoner og planer om et samisk språksenter, sier ordføreren.

Av kommunene på lista er det Vadsø i Finnmark som har størst tilbakegang i innbyggere i antall. Med 6033 innbyggere i 2017 og 5894 i 2018, er differansen for Vadsøs del 139.

Se hele tabellen her: 100 kommuner med størst prosentvis fraflytting