Gå til sidens hovedinnhold

Tapte saken - men gir seg ikke!

- Denne dommen blir anket, sier filosof Nina Karin Monsen.

Monsen og 13 andre personer har saksøkt den norske stat i protest mot den nye ekteskapsloven.

Søksmålet gjaldt endringene i ekteskapsloven, som tillater personer av samme kjønn å inngå ekteskap. Saksøkerne mente at de ikke hadde gitt samtykke til dette da de i sin tid inngikk ekteskap - og at endringsloven dermed ikke gjelder for deres ekteskap.

- Holder ikke
Dette fikk de ikke gehør for. I en fersk dom fra Oslo tingrett, heter det at:

«Etter det retten forstår, ønsker ikke saksøkerne at heterofile og homofile par skal reguleres av samme ekteskapslov. Dette er imidlertid et spørsmål om lovteknikk som lovgiver tar stilling til. Domstolens oppgave er å ta stilling i konkrete rettstvister, jf tvisteloven § 1-1 (1)».

Retten legger til grunn at saksøkernes generelle argumentasjon mot innholdet i lovendringene ikke er tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen.

- Anker
Vinneren av «Fritt Ord Pris for 2009» fikk prisen med begrunnelse i hennes «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt».

Men i en kommentar til Nettavisen onsdag, sier hun at hun «ikke vil uttale seg til aviser».

- Hvorfor vil du ikke det?

- Fordi det vil jeg gjøre i rettslokalet, men jeg kan si at vi kommer til å anke dommen, sier Monsen til Nettavisen.

- Rett på en far
I sommer uttalte Monsen seg slik til NTB:

– Vi ønsker å få svar på om kristne ekteskap nå er gyldige juridisk. Vi ønsker likebehandling med partnere som kan samtykke til likekjønnet ekteskap. Vi kan ikke akseptere at barn mister rett til far i norsk ekteskap. Alle ekteskap er nå overført til et kjønnsnøytralt register som ingen kristne ville ha giftet seg inn under. Staten pleier ellers å ha folkeavstemninger over radikale samfunnsendringer.

Saksøkerne er dømt til å betale 10.000 kroner hver i saksomkostninger.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken