Gå til sidens hovedinnhold

Tar over der Gulltaggen slapp

INMA overtok nettprisen Gulltaggen i fjor og fokuserte utelukkende på nettreklame. Nå tar Dataforeningen på seg å premiere gode nettsteder.

- Interaktive medier fortjener større oppmerksomhet og større ideer, sa Terje Gaupseth, leder for bransjeforeningen for Interaktiv Markedsføring, INMA da de i fjor overtok ansvaret for Gulltaggen, nettbransjens egen pris.

Dermed forsvant fokus på nettsteder og prisen fokuserte i større grad på kommersiell kommunikasjon.

Nå vil Den Norske Dataforening fylle tomrommet. Etter at Gulltaggen ble vinklet om til hovedsaklig en rendyrket interaktiv reklamepris, har bransjen etterlyst et alternativ. For å fylle tomrommet er det i år opprettet fire nye Rosing-priser (Rosing er Dataforeningens pris) for fremragende nettsteder innenfor kategoriene nyheter, informasjon, underholdning og e-handel.

Noen av de fremste personene innen nettbransjen er rekruttert til å sitte i juryen for de nye nettprisene. Juryen ledes av Jorun Ruud fra Concept Communication og kjente nettnavn som Hans Petter Terning, administrerende direktør i SOL-eier Eniro, Arne Krumsvik, radiosjef i Kanal4, tidligere primus motor for dagbladet.no og MarchFirsts kreative leder, Jostein Borgmo er noen av de som kommer til å sitte i juryen. De øvrige er:

Kristin Sætevik, daglig leder, Reisefeber Norge

Arne Krokan, 1. amanuensis BI /Professor sosiologi NTNU

Dagfinn Reinertsen, Leder Interactive Services, BEKK

Mathias Friis, Kreativ Leder Mediafront

Marta Prerovska, rådgiver, Gazette

Blant kriteriene som legges til grunn ved evalueringen av alle de fire Internettprisene er, ifølge Dataforeningen, brukervennlighet, funksjonalitet, innovasjon, teknologi og design. I og med at dette er nye priser, stilles det ikke krav til at prosjektene skal være lansert innen en viss tidsperiode, men juryen vil likevel legge vekt på tidsriktighet, aktualitet, popularitet og modernitet, selv om vektleggingen vil variere fra pris til pris.

Øvrige kriterier varierer fra pris til pris:

ROSINGs Internettpris: nyheter: I forbindelse med kåringen av vinneren av ROSINGs Internettpris: nyheter vil juryen spesielt se på tjenestens evnen til å levere relevante nyheter på en rask, informativ og lettfattelig måte. Formidlingen av nyhetsstoff er et sentralt nøkkelord her. I tillegg vil vi se etter en aktør som utnytter Internetts muligheter for interaktivitet med sine lesere, evnen til å skape en dialog. Kategorien omfatter alle nettsteder som har nyhetsformidling som sin kjernevirksomhet.

ROSINGs Internettpris: informasjon: Det beste informasjonsnettstedet strukturerer og presenterer store informasjonsmengder på en lettfattelig og oversiktelig måte for brukerne. Det skal være enkelt å enten søke eller navigere seg frem til den informasjonen man er ute etter – uansett hvor i strukturen man er. Kategorien vil omfatte selskapssider og informasjonsnettsteder innen både privat og offentlig sektor.

ROSINGs @-pris: underholdning: Nettstedet som vinner ROSINGs Internettpris: underholdning må ha evnen til å engasjere brukerne, og gi de en opplevelse. Interaktivitet er således et viktig nøkkelord. Innen denne kategorien vil vi se etter en aktør som tenker nytt og annerledes i forhold til å bruke Internett som et medium, og som er flink til å utnytte teknologiene muligheter for å tilgjengeliggjøre nye tjenester. Kategorien er åpen for alle som leverer underholdning på nettet.

ROSINGs Internettpris: ebusiness tildeles nettsteder innen e-business som oppfyller kravet om at alle prosesser i forhold til transaksjonen, betalingsformidlingen, registreringen og administrasjonen fungerer tilfredsstillende. I tillegg vil det være viktig at tjenestene og produktene som skal selges blir presentert på en brukervennlig måte, det skal være lett å finne frem til det produktet eller tjenesten man ønsker. Kundeservice/support vil også bli evaluert innen denne kategorien. Kategorien omfatter løsninger rettet mot både bedrifts- og privatmarkedet.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene