Gå til sidens hovedinnhold

Tar tempen på E6-ørreten

I tre uker har Sondre Meland undersøkt hvordan fisk reagerer på avrenningsvannet fra Europaveien.

Skulleruddumpa: Aldri før har det blitt undersøkt hvilke følger forurensing har på det biologisk mangfoldet. Der det bygges nye veier, lages det også avrenningsdammer hvor all forurensingen fra bilene finner vei når det regner, eller veiene blir vasket. Tanken er at partiklene som følger med regnvannet ned i avrenningsdammen skal synke til bunns før overflatevannet blir ført videre til nærliggende bekker, elver og innsjøer.

Sild i tønne

Statens vegvesen som bruker store summer på å opprette avrenningsdammer ved nye veiprosjekter, ønsker nå å finne ut om dammene har noen positiv effekt i det hele tatt.

Vegvesenet gjør jo dette for å finne ut mer. Det bygges slike dammer der det lages nye veier. Dammene er kostbare og man vet lite om hvordan de virker. Derfor bygges de nå for å være føre var uten helt å vite effekten av dem, sier Sondre Meland. Han er doktorstipendiat og ansatt i Statens vegvesen. Fiskehelseprosjektet i Skulleruddumpa er et av casene han bruker i sin doktorgrad.

I første omgang har Meland utsatt 200 oppdrettsørret for forskjellige vannforhold. I en blå container under E6 i Skulleruddumpa har Meland tilbrakt tre uker sammen med seks svarte tønner.

I en tønne sto fisken i renset vann, mens i resten av karene sto fisken 24 timer i forurenset vann.

Forventer effekt

Forurensingen på vannet i tønnene var ulik. Noen fikk vann fra avrenningsdammen, andre fra Ljanselva. Noen sto dessuten i en blanding av de to.

Etter et døgn i forsøkstønnene dissekerte Meland fiskene og tok ut organene. Det er disse han skal undersøke for påvirkning når han setter i gang igjen til høsten. Meland skal være ferdig med doktorgradsarbeidet i 2009, men forventer likevel at resultatene fra Skulleruddumpa tar form før jul i år. Meland er heller ikke i tvil om at man vil se en effekt på fisken.

Jeg vil ro at vi vil se effekter. Ut ifra tidligere målinger og vannkjemi så vil jeg nok finne det, sier han og forklarer at det allerede finnes internasjonale rapporter som viser påvirkning hos biologisk liv.

Det passerer jo tross alt 40 000 kjøretøyer i døgnet på veien over oss og det saltes dessuten i Norge, sier han.

Saltet løser seg mye mer opp enn andre forurensingspartikler fra trafikken og kan derfor påvirke fisk og annet liv på en annen måte.

Det er viktig at vi får mer kunnskap om dette for vi kommer jo til å bruke det mer, sier Meland.

Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet