OSLO (Nettavisen): - Betaler du 150 kroner timen for en renholdstjeneste, må du forstå at det dreier seg om svart arbeid. Regnestykket går ikke opp. En tjeneste fra en hvit renholdstjeneste skal koste fra 300 kroner uten merverdiavgift, sier tømrer og gründer Fred Thorkildsen.

Sandnes-mannen har bakgrunn fra byggbransjen og har de siste årene bygget opp en renholdsbedrift. Det var da han skulle legge sine tjenester ut på diverse anbudstjenester på nett i fjor at han fikk seg en vekker.

Mittanbud svarer: - Med anbudstjenestene blir det mindre svart arbeid

- En av de verste bransjene

- De store aktørene på dette området, tjenester som Finn.no, Anbudstorget og Mitt Anbud, er dessverre utklekkingsanstalter for svart arbeid. Når du skal konkurrere om en renholdsjobb som tar 25-30 timer og opplever aktører som tilbyr jobben for 2500 kroner, forstår du alvoret. Av 186 anbud som jeg la inn, vant jeg seks. Renholdsbransjen er en av de verste når det gjelder bruken av svart arbeid. Der er det mange som starter opp etter å ha vært på Europris og kjøpt seg bøtte og vaskeutstyr, sier Thorkildsen. Men svart arbeid dukker opp som et voksende problem flere steder. Nylig har alarmklokkene begynt å ringe på norske trafikkskoler som opplever private aktører som driver kjøreopplæring svart.

Thorkildsens egen bedrift valgte å sikte seg mot økonomisterke kunder med et bevisst forhold til lover og regler, og de har klart å bite seg fast i et tøft marked der fortjenestemarginen ligger på rundt 8-10 prosent. Men erfaringen ga Thorkildsen en idé. Hva om de seriøse håndverkerne og bedriftene selv gikk sammen og organiserte innsatsen mot svart arbeid?

Samlet frustrerte bedriftsledere

Han snakket med andre bedriftsledere og håndverkere som var like frustrert som han. Fellesnevneren var at seriøse aktørerer opplever at svart arbeibeid, økonomisk kriminalitet og sosial dumping undergraver deres mulighet til å konkurrere og overleve.

Nå er Thorkildsen daglig leder i et firma - Bekjemp svart arbeid AS (BSA) - som har tatt opp kampen mot den svarte økonomien. Metodene er blant annet en merkeordning som medlemsbedriftene kan smykke seg med, det er en tipsordning hvor aktører kan be om at påstått useriøse aktører blir gått nærmere etter i sømmene, og det er dialog med bransjeorganisasjoner, LO, NHO og myndigheter om tiltak.

Bekjemp Svart Arbeid AS ble lansert 31. august i år og har blant annet fått på plass en nettportal.

- Må endre holdninger

En tredel av oss innrømmer å ha kjøpt eller vurdert å kjøpe svart arbeid, ifølge en Fafo-rapport fra 2014, og aksepten for svart arbeid er noe av det Thorkildsen og hans nyetablering håper å bekjempe.

- Vi må jobbe med å endre folks holdninger, sier markeds- og kommunikasjonssjef Kolbjørn Holmen i Bekjempt Svart Arbeid og fortsetter:

- Det er flere sider ved denne saken. Folk må for det første forstå hva de risikerer når de hyrer inn folk på denne måten, for eksempel til å vaske eller male huset. Skjer det en ulykke, er du skikkelig ute å kjøre. I tillegg er det hensynet til fellesskapet. Betaler du svart, stjeler du fra fellesskapet. En rapport fra The Shadow Economy anslår at det svarte markedet i Norge utgjør 450 milliarder kroner, sier Holmen.

- Truer velferdsstaten

- Vi går glipp av store skatteinntekter på denne måten. Det truer velferdsstaten. Norge vil sakte, men sikkert råtne på rot hvis vi ikke tar grep for å bekjempe den svarte økonomien, sier Fred Thorkildsen.

De to tar ikke mål av seg til å utrydde svart arbeid, men håper å være en aktør som vil utgjøre en forskjell.

- Vi vil samle seriøse norske bedrifter og aktører i kampen mot svart arbeid. Mange sier til oss at de savner kommunikasjon mellom bedrifter, organisasjoner og myndigheter i dennne saken. De etterlyser en rød tråd. Vårt mål er å forsøke å samle denne dialogen, sier Thorkildsen.

Bekjemp Svart Arbeid teller foreløpig rundt 60 medlemsbedrifter.

Les også: Råder ungdom til å glemme yrkesfag og heller gå på NAV