Av Roger D. Pettersen, drosjesjåfør i Oslo

Norges Taxiforbund (NT) som utgir seg for å være en bransjeorganisasjon, er i realiteten en interesseorganisasjon for drosjeeiere. Det er kun eksisterende drosjeeiere med monopol som får være medlemmer. NTs oppgave er å ivareta deres økonomiske interesser, herunder å påvirke politikerne til å hegne om deres monopol og øvrige privilegier.

Frem til 1977 het forbundet «Norges Drosjeeier-Forbund». Av taktiske årsaker byttet forbundet navn til «Norges Taxiforbund» og titulerte seg som bransjeorganisasjon, for å få mer gehør hos politikere og medier. I dag får også NT publisert all sin propaganda, under dekke av å væretaxibransjens talerør og ekspert. P.S. Det finnes en rekke andre aktører i taxibransjen enn drosjeeiere, men de får altså ikke være medlemmer.

NT er svært innflytelsesrikt og velorganisert, også med proffe avdelinger i alle fylker som bedriver lobbyvirksomhet lokalt. De pleier lokalpolitikerne og skriver hyppig i lokalavisene.

NT kjennetegnes ved aldri å rikke seg en millimeter i retning av å erkjenne noen form for kritikk, eller gi aksept for at det finnes sider ved det gamle løyvesystemet som ikke fungerer optimalt. Om noen eksempelvis påpeker at prisveksten er for høy eller om forbrukere gir medlemmene strykkarakter på Forbrukerrådets tester, så er NT raskt ute med å skyve skylden over på utenforliggende forhold. Oftest tildeles politikere skyld eller så skyldes problemene at det øvrige kollektivtilbudet har blitt så bra. NTs medlemmer har aldri skyld.

Om noen kommer i skade for å kritisere dagens drosjetilbud i media, så nåde dem -det være seg politikere, Forbrukerråd, Konkurransetilsyn, drosjekunder eller aktører som ønsker adgang til drosjemarkedet. NT har proffe lobbyister i beredskap, klare til å skrive -og sende inn motinnlegg som blir publisert i kraft av å representere bransjen og ekspertisen.

Debattmotstandere blir oftest karakterisert av NT som kunnskapsløse, synsete, arrogante eller fanatisk liberalistiske.

NT går heller ikke av veien for å kalle debattmotstandere for korrumperte mikrofonstativer for Uber. Folk som foreslår at det bør vurderes å slippe til nye aktører, innovasjon og fornyelser i taximarkedet, blir konsekvent beskyldt av NT for å fremme løsarbeidersamfunn, sosial dumping og skattesnusk.

NT strategi går ut på å male fanden på veggen -og svartmale ethvert forslag til alternativ til medlemmenes løyvemonopol. NT hevder konsekvent at alle alternativer til medlemmenes løyvemonopol vil føre til kaos, prisvekst, sosial dumping, løsarbeidersamfunn, skatteunndragelser og det som verre er. Forbundet unnlater alltid å nevne at egne medlemmer, som eier -og driver kun én taxi hver seg, hele tiden har vært løsarbeidere per definisjon, og at medlemmene selv bedriver sosial dumping. Drosjeeiernes ansatte sjåfører i Oslo, som jobber kvelder, netter og i helger, tjener nå under kr. 100,- per time, brutto.

NT går heller ikke av veien for å desinformere. I Aftenposten den 18, mars , skriver redaktøren i NT at drosjemarkedet i Oslo ikke fungerer fordi det er for mange løyver og for mange små sentraler på gatemarkedet. Redaktøren har en rekke ganger hevdet at årsaken til uhemmet prisvekst på taxi i Oslo skyldes «konkurranse», mens sannheten er stikk motsatt:

I Oslo er det riktignok innført fri etablering, men kun for drosjeformidlingssentraler - ikke for drosjeeiere.

Selv om det har blitt etablert mange sentraler, så har antallet drosjeeiere i Oslo vært konstant siden 1999. Sentralens eneste inntekt kommer fra en avgift som hver tilsluttet drosjeeier betaler den. Sentralene konkurrerer derfor ikke om drosjekunder men om å få drosjeeiere som kunder. For å gjøre seg attraktive, må sentralene fastsette høyest mulig taksameterpriser i tråd med drosjeeiernes ønske om mest mulig betalt fra sine passasjerer.

Kamuflert som ordinær konkurranse blir altså folk ført bak lyset. De tror at sentralene konkurrerer om dem, men er i uvitenhet rammet av en bakvendt priskonkurranse, der sentraler konkurrerer om å lokke til seg drosjeeiere med høyest mulig taksameterpriser.

Den forkvaklede tilstanden i Oslo, med mange sentraler som må danse etter et fast antall drosjeeieres piper, fremheves stadig vekk av NT, og tas den til inntekt for NTs påstand om at normal konkurranse ikke fungerer i drosjeeiermedlemmenes lukkede marked.