AstraZeneca-vaksinen er satt på pause i Norge og ble pauset også i Sverige mens man undersøkte mulig kobling til alvorlige bivirkninger.

Nå har svenskene bestemt seg for å gjenoppta vaksineringen med AstraZeneca, men da i aldersgruppen over 65 år. For de yngre opprettholder Sverige pausen.

Folkehelseinstituttet i Norge har ennå ikke konkludert, men det er ventet en kunngjøring fredag, får Nettavisen opplyst.

At de eldre dermed risikerer å bli forsøkskaniner, avviste Tegnell da avisa Expressen stilte spørsmålet på en pressekonferanse med Folkhälsomyndigheten torsdag.

- Risikoen for alvorlige bivirkninger er mye lavere enn blant de yngre, sa han.

Overvekt av kvinner

Han fikk også spørsmål om AstraZeneca-vaksinen kan innebære en større risiko for å gi alvorlige bivirkninger hos kvinner. Dette svarte han bekreftende på.

- Trolig er det slik. Det er en sterk overvekt av kvinner blant de 20-30 tilfellene vi kjenner til, sa Tegnell.

Han pekte samtidig på at mange av de vaksinerte jobber i helsevesenet, der det er en sterk overvekt av kvinner.

- Det er for tidlig å si noe sikkert, la han til.

Viste til studier fra USA og Storbritannia

Sverige gjenopptar AstraZeneca-vaksinering i aldersgruppen over 65 år etter å ha sett nærmere på nye studier.

- Det har kommet store studier fra USA og Storbritannia som viser at det beskytter veldig bra. Vi anbefaler igjen å bruke vaksinen for de som er over 65 år og eldre. Her har vi ikke sett de alvorlige bivirkningene som vi har sett i andre grupper, opplyste Anders Tegnell.

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har slått fast at nytten av AstraZeneca-vaksinen er større enn risikoen, men kan ikke utelukke at noen sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger har en kobling til vaksinen. Disse tilfellene er så langt bare rapportert blant yngre personer, ikke hos noen som er over 65 år.

Tidligere på dagen sa Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlsson at AstraZeneca-vaksinen gir svært stor nytte i den eldre aldersgruppen der mange blir alvorlig syke etter covid-19-smitte.

Har 1700 covid-19-pasienter

Både smittetallene og pågangen av koronapasienter på sykehusene øker igjen i Sverige. Myndighetene tror antallet pasienter vil øke framover.

- Per i dag er det 1700 covid-19-pasienter som behøver pleie på sykehus, og det øker. Vi forventer at det blir verre før det blir bedre, sa Iréne Nilsson Carlson i Socialstyrelsen på torsdagens pressekonferanse.

Så langt i pandemien er det registrert 773.690 smittetilfeller, 5795 intensivinnleggelser og 13.373 koronarelaterte dødsfall i Sverige.

- Veldig vanskelig å få kontroll

- Vi har dessverre en negativ utviklingen i smittespredningen. Det er veldig vanskelig å få kontroll på denne sykdommen, sa statsepidemiolog Anders Tegnell torsdag.

- På globalt nivå har vi dessverre enn oppgang igjen etter noen uker med nedgang, sa Tegnell.

Han pekte på at Europa står for volumet i denne økningen.

303.385 personer er testet sist uke i Sverige, og andelen positive er høyt - 10 prosent. Antallet koronadødsfall fortsetter ned, men det er en tendens til at dette avtar, mens antallet innlagte koronapasienter på intensivplass øker.

Over en million svensker har fått første dose av vaksine, og det nærmer seg 500.000 som har fått dose nummer to.

Slipper fjernundervisning

Svenske myndigheter opphever fjernundervisningen på videregående skoletrinn. Det skjer samtidig med at det kommer urovekkende rapporter om økt smittespredning og mer alvorlig covid-19-sykdom hos unge.

- Mange unge er negativt påvirket av den lange perioden hvor de ikke har kunnet være på skolen, sa Tegnell om hvorfor Folkhälsomyndigheten nå anbefaler å åpne opp stengte skoler igjen.

- Men det er kjempeviktig at skolene fortsetter arbeidet med å bekjempe smittespredningen, understreket Tegnell.

- En gledelig beskjed, kommenterte Sveriges utdanningsminister Anna Ekström ifølge SVT, mens det svenske Lärarförbundet sier det må være en aprilspøk å tro at arbeidsgiverne står klare til å ta dette ansvaret fra 1. april.

Dystre rapporter om unge syke

Fra blant annet Uppsala har det kommet rapporter om flere unge som blir alvorlig syke med covid-19. Situasjonen kobles til spredningen av nye virusvarianter, melder Aftonbladet, men Tegnell avviser en slik kobling.

Han fikk spørsmål om dette på Folkhälsomyndighetens pressekonferanse, men avviste at det er dokumentert at muterte virusvarianter gir mer alvorlig sykdom.

Tegnell sa det er dokumentert at de muterte virusvariantene gir en økt smittespredning, i alle aldersgrupper, men på spørsmål om variantene også gir mer alvorlig sykdom, slik eksempelet fra Uppsala antyder, svarte han slik:

- Der er dataene tydeligere Det finnes ikke tegn til det. Både Norge og Storbritannia har gjort slike undersøkelser, sa han.