Gå til sidens hovedinnhold

Tegnell vil ikke kommentere rapporten som slakter Sveriges koronahåndtering

Anders Tegnell møtte pressen for å orientere om koronasituasjonen torsdag. Tidligere på dagen ble Sveriges koronahåndtering slaktet i ny rapport. Den ville ikke Tegnell kommentere.

Den svenske regjeringen, ledet av statsminister Stefan Löfven, fikk torsdag kritikk for koronahåndteringen av kontrollkomiteen i Riksdagen.

Statsepidemiolog Tegnell har utad vært frontfigur for Sveriges håndtering av pandemien.

Les også: Kobler Pfizer-vaksinen til bivirkninger hos unge menn - ber leger i Norge om å være ekstra oppmerksomme

Til å begynne med var en del av Sveriges strategi å forsøke å oppnå flokkimmunitet i befolkningen. Derfor lot de være å stenge helt ned slik de aller fleste land med mye smitte gjorde den gangen. Strategien ble omtalt verden over, og etter en stund ble den endret og av mange sett på den som feilslått.

Rapporten preget også torsdagens koronapressekonferanse i Sverige.

– Vi ser en tydelig nedgang, men vi ligger fortsatt på et høyt nivå hva gjelder antall nye tilfeller. Det har gjort at vi om et par dager kan åpne for å samles litt flere, sier Tegnell.

Les også: Kaller inn til pressekonferanse fredag

61 nye koronadødsfall

Det kom også oppdaterte smittetall og tall over nye koronadødsfall. De siste dagene har ikke de blitt publisert på vanlig måte etter at Folkehelsetilsynet i Sverige ble utsatt for et forsøk på datainnbrudd.

– Vi har hatt et problem med vårt datasystem som var nede et par døgn forrige uke. Det har derfor gjennomgått noen forbedringer og det vil snart være oppe for fullt igjen.

Det er registrert 61 nye koronadødsfall i Sverige og ytterligere 8.520 nye smittetilfeller siden 27. mai og frem til torsdag 03. juni. 170 koronapasienter er for øyeblikket lagt inn på intensivavdeling.

Tegnell snakket også om hvordan det går med koronavaksineringen i landet.

– Opptil 46 prosent har fått minst en dose i Sverige. Det øker ikke like raskt som før fordi flere og flere får sin andre dose. Men en stor andel av befolkningen har nå god beskyttelse, sa han.

Selv om stadig flere har fått vaksine minner Tegnell fortsatt om at situasjonen er alvorlig.

– Vi er fortsatt i en pandemi og har fortsatt en smittekurve som tilsier at det er en pandemi. Selv om vi er på vei ned ligger vi fortsatt høyt på kurven.

Statsepidemiologen sier man i Sverige har tre tiltaksnivåer og at man fortsatt er på nivå tre.

Tidligere på dagen torsdag slo Riksdagens kontrollkomité i Sverige fast at den sittende regjeringen har sviktet landet i deres håndtering av koronapandemien. Det ble kjent da de la frem en ny rapport som tar for seg temaet.

Ville ikke kommentere rapporten

Tegnell ville ikke svare for noen av de strategiske valgene han gjorde under regjeringens styre torsdag

– Regjerningen får krass kritikk i ny rapport i dag. Hvordan ser Folkehelsemyndigheten på den?

– Jeg har ingen kommentar til den. Det er ikke vår oppgave å kommentere hva myndighetene har bestemt, sier Tegnell.

For dårlig strategi

Ifølge SVT sier komiteen at regjeringens vinglende strategi har vært problematisk.

– En strategi bør være godt etablert. Det er ikke mulig å avklare om regjeringens strategi var det, sier Karin Enström, som er leder for komiteen ifølge kanalen.

En annen ting som får kritikk av komiteen er noe av det samme som den norske har fått kritikk for, nemlig beredskapen i forkant.

– Det er åpenbart at Sverige ikke hadde tilstrekkelig med utstyr i forkant. Vi kan lære av flere av manglene som nå har kommet frem, sier Enström.

Komitélederen lister opp behovet for å klar en konstitusjonell plan, mer diskusjon om krisehåndtering i fredstid og et sterkere velferdssystem – som må på plass for å være bedre rustet i fremtiden.

– Burde ha handlet mer aktivt

Komiteen mener også at regjeringen ikke lyktes med å teste mange nok raskt nok.

– Regjeringen kunne ha inngått en avtale tidligere enn det som skjedde, sier hun.

Sveriges håndtering av smitte- og smitterisiko ved landets eldrehjem for også en del kritikk. Komiteen ser at regjeringen satte i verk enkelte tiltak for å begrense smittespredningen ved svenske eldresentre, men ikke nok.

– De eldre var spesielt sårbare og regjeringen burde ha handlet mer aktivt, sier Enström.

Komiteen mener blant annet at regjeringen burde vært mer aktiv med veiledning og styring av besøksforbud på aldershjem. De etterlyser også mer bredde før forlengingen av besøksforbudet.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk